bong da viet nam hong cong

Quangcảnhphiênhọpchiều11-11củaQuốchội-Ảnh:PHẠMTHẮNGChiều11-11,với451/456tổngsốđạibiểuQuốchộicómặtđãb 开云体育中国官网平台登录

开云体育中国官网平台登录

Quốc hội quyết tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1-7-2023 - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp chiều 11-11 của Quốc hội - Ảnh: PHẠM THẮNG

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Chiều 11-11, với 451/456 tổng số đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Theo đó, tổng số thu ngân sách nhà nước 1.620.744 tỉ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước 2.076.244 tỉ đồng.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Mức bội chi ngân sách nhà nước 455.500 tỉ đồng, tương đương 4,42% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Bao gồm bội chi ngân sách trung ương 430.500 tỉ đồng, tương đương 4,18% GDP; bội chi ngân sách địa phương 25.000 tỉ đồng, tương đương 0,24% GDP.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 648.213 tỉ đồng.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Đáng chú ý, về thực hiện chính sách tiền lương, nghị quyết nêu rõ chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của trung ương trong năm 2023.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Quốc hội giao Chính phủ từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Đồng thời, Quốc hội cũng giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ ngày 1-1-2023.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Tổng chi cho cải cách tiền lương và điều chỉnh lương hưu, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, và chính sách an sinh xã hội trong năm 2023 là 12.500 tỉ đồng.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Quốc hội lưu ý tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết 27.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Trong giai đoạn 2023 - 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại nghị quyết số 34 của Quốc hội.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết, thay mặt cơ quan tiếp thu, giải trình dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết nhiều ý kiến đề nghị cần điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1-1-2023, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy nếu áp dụng tăng lương từ 1-1-2023 thì đúng vào thời điểm đầu năm gần với Tết dương lịch và âm lịch.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Đây là thời điểm nhạy cảm, nhu cầu mua sắm sử dụng hàng hóa dịch vụ của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh, tạo sức ép lên điều hành giá cả do tâm lý tăng lương đi kèm với tăng giá, gây áp lực đối với việc kiểm soát lạm phát và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Hơn nữa, sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành trung ương đã đồng ý điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và thời điểm áp dụng từ 1-7-2023.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu theo đúng tinh thần kết luận của trung ương và đúng theo tờ trình Chính phủ.

ốchộiquyếttănglươngcơsởlêntriệuđồngtừ

Vui lòng để lại nhận xét:

© 2023. sitemap